środa, 24 czerwca 2015

Śpiesz się powoli czyli "SLOW LIFE". / Make haste slowly - what it's "slow life"?

Życie w biegu, ciągły pośpiech, natłok obowiązków, brak czasu...- to tylko kilka określeń stylu życia "nowoczesnych" ludzi. W dzisiejszych czasach tempo życia jest znacznie szybsze niż jeszcze np.czterdzieści lat temu. Czas zawsze był istotnym aspektem w życiu człowieka, jednak obecnie przekracza to wszelkie granice. Ciężko jest znaleźć chwilę na relaks czy oddanie się przyjemnościom. To wszystko potęguje tylko stres i negatywne emocje, a przecież życie jest tylko jedno.

ZWOLNIJ!
Rozejrzyj się dookoła. Świat jest wspaniały, trzeba mu się tylko uważniej przyjrzeć. Nie pozwólmy na to, żeby najpiękniejsze chwile uciekły jak przez palce. 


"Slow life"to styl życia nastawiony m.in. na rozkoszowanie się nim. Slow... nie oznacza tutaj zamulenia, jednak takie zwolnienie, pozwalające na dostrzeżenie tego co najcenniejsze.


Jaki sens ma życie,w którym nie ma miejsce na rozrywki? Każdy potrzebuje czasem chwili dla siebie. Wiadomo, że bywa to trudne, ale spróbujmy się nieco rozleniwić (oczywiście nie w negatywnym znaczeniu tego słowa). Może to być kilka minut np. na spacer, kawę czy rozmowę - całkowite odcięcie od rzeczywistości. To na prawdę odpręża! Wbrew pozorom to nie takie trudne - wystarczy tylko chcieć!
Kasia & Paweł:
Nasz blog to przede wszystkim lifestyle. Chcemy dzielić się tutaj praktycznymi poradami, inspiracjami i tym wszystkim co nas interesuje. Serdecznie zapraszamy!

_________________________________________

Life on the run, continuous rush, racing duties, lack of time ...- are just a few of the terms lifestyle "modern" people. Nowadays, the pace of life is much faster than even forty years ago. Time has always been an important aspect in human life, but now it is beyond all limits. It's hard to find a moment to relax and surrender to the pleasures. It's all just intensifies the stress and negative emotions. Life is only one!

SLOW DOWN!

Look around. The world is wonderful, he needs only to look at more closely. Let us not allow it to have escaped most memorable moments like fingers. "Slow Life" is a lifestyle geared, among others, to enjoy it. Slow ... siltation here does not mean, however, such an exemption, allowing to notice that what is most valuable. What is the point of life where there is no place for entertainment? Everyone needs time to themselves. We know that sometimes it's hard, but try a little rozleniwić (obviously not in a negative sense). This may be a few minutes, eg. A walk, coffee or conversation - a total cut off from reality. It's really relaxing! Contrary to appearances, it's not that difficult - only try!


Kasia & Pawel: Our blog is primarily about a lifestyle. We want to share here practical advices, inspirations and everything that interests us. You're welcome!